Home          Aanmelden praktijkvraag          Partners          Projecten en Publicaties          Agenda          Nieuwsbrief          Links     
Inloggen   |   Contact   |   Help
 
Aanmeldformulier praktijkvraag aan de wetenschap

Veldpartijen kunnen mogelijke researchvragen aanmelden bij het LOSO. Dit kan door gebruik te maken van onderstaand formulier. De onderzoeksvragen dienen passend te zijn binnen het beleidskader (zie onder meer het onderzoeksdomein).

Het LOSO beoordeelt of de Praktijkvraag aan de Wetenschap op de onderzoeksagenda geplaatst wordt. In dat geval wordt samen met de veldorganisatie een formele onderzoeksaanvraag geformuleerd en voor financiŽle ondersteuning ingediend. Met de veldpartij worden afspraken gemaakt over het verspreiden van de resultaten van het onderzoek.
  
Voer uw gegevens in:
 
Voorletters:  
Achternaam:  
Organisatie:  
Adres:  
Postcode: Woonplaats:
Telefoon:  
Emailadres:
Titel project:
Praktijkvraag aan wetenschap:
Toelichting (noodzaak vanuit de praktijk, relevantie/belang):
Doelgroep/aandachtsgebied:
Ondersteuning vanuit veldorganisatie (bijvoorbeeld NOC*NSF, sportbond, VSG, FSMI (sportmedische instelling), NISB, sport/trainingscentrum, gezondheidscentrum/praktijk)?
Ja (voeg een adhesieverklaring bij)
Nee

Kunnen resultaten t.z.t. openbaar gemaakt worden?
Ja
Nee

Opmerkingen: