Home          Aanmelden praktijkvraag          Partners          Projecten en Publicaties          Agenda          Nieuwsbrief          Links     
Wetenschap en praktijkDoelen LOSOOnderzoeksdomein LOSOKlankbordgroep LOSOPraktijkvraagStrategisch plan
Inloggen   |   Contact   |   Help
 
 
LOSO
Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek
 
Het belang van sport en bewegen voor de gezondheid van individu en maatschappij krijgt steeds meer aandacht. De afstemming tussen wetenschap en praktijk kan echter beter. Vragen en problemen vanuit het sport- en beweegveld kunnen veel meer richtinggevend zijn voor wetenschappelijk onderzoek. En vanuit dit onderzoek moet veel duidelijker de vertaalslag naar de praktijk mogelijk worden. Daarom slaan vijf universitaire onderzoekscentra de handen ineen. Zij zetten vanuit het Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO) hun capaciteiten efficiŽnter en effectiever in voor de sport- en beweegpraktijk in Nederland. Thema's waarop de LOSO partners samenwerken zijn schematisch weergegeven in een flyer.
< lees verder >
 
Wetenschap en praktijk
De missie van het LOSO luidt: hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek bevorderen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in het bijzonder op het gebied van curatie, preventie en prestatie. Daarnaast wil het LOSO de verspreiding van de gegenereerde kennis faciliteren (ondersteunen en begeleiden).
< lees verder >
 
Doelen LOSO
1. Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek sport, bewegen en gezondheid.
2. Het wetenschappelijk onderzoek concentreren rond 5 herkenbare academische kernen.
3. Prioriteren en programmeren van wetenschappelijk onderzoek (in afstemming met universitaire lijnen en veldpartijen).
4. Versterken van het gebruik van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van sport en bewegen.
 
Onderzoekdomein LOSO 2009 e.v.
Welk domein wil het LOSO bestrijken? De onderzoekers Matheson en Pipe (1995) hebben een ĎHuman Performance continuŁm model' opgesteld dat het domein van LOSO goed representeert. Het continuŁm loopt van Ďlaag' naar Ďhoog' en geeft een mogelijke ontwikkeling in welzijn, gezondheid en prestatie weer. Een populatie wordt (schematisch) onderverdeeld in drie subcategorieŽn:
< lees verder >
 
Klankbordgroep LOSO
Vanuit het LOSO is een platform ingesteld waar de onderzoekers en de veldpartijen elkaar ontmoeten. De Klankbordgroep bestaat naast de LOSO partners uit: NOC*NSF, VSG, NISB, FSMI,   ZonMw en VWS.

Het is de taak van de Klankbordgroep om het genereren van onderzoeksvragen uit het veld te stimuleren en over thema's, programma's en projecten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid te adviseren (inclusief over de toepassing van de kennis).
 
Praktijkvraag
Veldpartijen kunnen mogelijke researchvragen aanmelden bij het LOSO. Dit kan door gebruik te maken van het Aanmeldformulier praktijkvraag aan de wetenschap. De onderzoeksvragen dienen passend te zijn binnen het beleidskader (zie onder meer het onderzoeksdomein).
< lees verder >
 
Strategisch plan
De LOSO partners hebben hun toekomstvisie over de rol en positie van het LOSO neergelegd in een strategisch plan 2009. In het strategisch plan worden uitgangspunten beschreven en wordt een voorstel geschetst voor een structuur voor de toekomst.
 

Aanmelden praktijkvraag aan de wetenschap

Recente LOSO-publicaties
Prevention of lower extremity physical activity injuries
The (cost-)effectiveness of a balance-board training programme for ankle sprains
< bekijk meer publicaties >
Recente LOSO-projecten
Het multicenter TOPGAME onderzoek
Park of Perk?
SCORE: onderzoek naar blessures en blessurepreventie in het amateurvoetbal
< bekijk meer projecten >
 

LOSO-partners
> UMCG, Groningen
> VU medisch centrum, Amsterdam
> UMC, Utrecht
> Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
> Maastricht Universitair Medisch Centrum
 
Nieuws