Home          Aanmelden praktijkvraag          Partners          Projecten en Publicaties          Agenda          Nieuwsbrief          Links     
Wetenschap en praktijkDoelen LOSOOnderzoeksdomein LOSOKlankbordgroep LOSOPraktijkvraagStrategisch plan
Inloggen   |   Contact   |   Help
 
Het belang van sport en bewegen voor de gezondheid van individu en maatschappij krijgt steeds meer aandacht. De afstemming tussen wetenschap en praktijk kan echter beter. Vragen en problemen vanuit het sport- en beweegveld kunnen veel meer richtinggevend zijn voor wetenschappelijk onderzoek. En vanuit dit onderzoek moet veel duidelijker de vertaalslag naar de praktijk mogelijk worden. Daarom slaan vijf universitaire onderzoekscentra de handen ineen. Zij zetten vanuit het Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO) hun capaciteiten efficiŽnter en effectiever in voor de sport- en beweegpraktijk in Nederland. Thema's waarop de LOSO partners samenwerken zijn schematisch weergegeven in een flyer.

Het LOSO is opgericht naar aanleiding van het RGO rapport (Advies Onderzoek Sportgezondheidszorg, Sport en Bewegen, 2001) en op initiatief van de VSG, met steun van VWS en later gesteund vanuit het programma Sport, Bewegen en Gezondheid van ZonMw.

Het LOSO is een samenwerkingsverband van:
1. het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid van het UMCG Groningen;
2. de Afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO+ Instituut van het VU medisch centrum Amsterdam;
3. het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde (UCS) van het UMC Utrecht;
4. het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+ (MUMC-MOVE);
5. het multidisciplinaire onderzoeksinstituut Musculoskeletal Science Center (MUSC) van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.