Home          Aanmelden praktijkvraag          Partners          Projecten en Publicaties          Agenda          Nieuwsbrief          Links     
Wetenschap en praktijkDoelen LOSOOnderzoeksdomein LOSOKlankbordgroep LOSOPraktijkvraagStrategisch plan
Inloggen   |   Contact   |   Help
 
Wetenschap en praktijk
De missie van het LOSO luidt: hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek bevorderen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in het bijzonder op het gebied van curatie, preventie en prestatie. Daarnaast wil het LOSO de verspreiding van de gegenereerde kennis faciliteren (ondersteunen en begeleiden).

Het LOSO wenst dat wetenschappelijk onderzoek veel meer dan nu het geval is, wortelt in de praktijk van partijen die actief zijn in het veld van sport, bewegen en gezondheid. Hiervoor onderhoudt het LOSO een open en laagdrempelige relatie met veldpartijen en onderzoeksinstituten. Zo ontstaat een blijvend platform voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.