Home          Aanmelden praktijkvraag          Partners          Projecten en Publicaties          Agenda          Nieuwsbrief          Links     
Wetenschap en praktijkDoelen LOSOOnderzoeksdomein LOSOKlankbordgroep LOSOPraktijkvraagStrategisch plan
Inloggen   |   Contact   |   Help
 
Onderzoekdomein LOSO 2009 e.v.
Welk domein wil het LOSO bestrijken? De onderzoekers Matheson en Pipe (1995) hebben een ‘Human Performance continuüm model' opgesteld dat het domein van LOSO goed representeert. Het continuüm loopt van ‘laag' naar ‘hoog' en geeft een mogelijke ontwikkeling in welzijn, gezondheid en prestatie weer. Een populatie wordt (schematisch) onderverdeeld in drie subcategorieën:
(i) suboptimale groep (met een ziekte en/of aandoening),
(ii) de groep waarbij het optimaliseren van de gezondheid belangrijk is (en die geen suboptimale gezondheid hebben) en
(iii) de groep waarbij het optimaliseren van de prestatie centraal staat. Dit laatste hoeft natuurlijk niet alleen gericht te zijn op Olympische niveaus; dit geldt in feite voor elke wedstrijdsporter.


Figuur 1; Naar Matheson en Pipe (1995); ‘Human Performance continuum model'